Passive medlemmer

Passive medlemmer

Hvis du bare ønsker at støtte Borup Dartklub uden at spille dart selv. Jævnfør klubbens vedtægter, må passive medlemmer ikke deltage i dart-aktiviteten.


Passive medlemmer kan heller ikke deltage i stævner og turneringer. De har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan tillige ikke vælges til bestyrelsen.

Holdkontingent
Passivt medlem

2 årlige træk


Dato Beløb
15. jan 125,00 kr
15. aug 125,00 kr